-

Stavba bazénu

Stavba bazénu

 

Bazény se vyrábí svařováním polypropylenových desek o síle 5mm. Materiál je stabilizován proti UV záření a má hygienický atest pro potravinářské účely.

Bazény se vyrábějí v provozovně výrobce ve tvaru kruhovém nebo oválném. Bazény se usazují na terén (jen malé kruhové bazény), nebo na zapuštění do terénu. Zapuštěné bazény je nutno vždy obetonovat.

 

Stavební připravenost

 

Výkop na bazén musí být širší a delší o cca 50cm než je venkovní míra bazénu. Hloubka výkopu se řídí hloubkou bazénu a plánovanými okolními úpravami. Musíme však počítat s tím,  že pod bazén se musí vybetonovat 15cm silná armovaná deska. Na tuto desku položíme 2cm silný extrudovaný polystyren na celou šířku bazénu včetně bočních výztuh. Po usazení bazénu do výkopu obložíme boky bazénu 2cm silným extrudovaným polystyrenem. V bočních výztuhách bazénu jsou navrtány otvory, kterými protáhneme železnou kulatinu o průměru 10mm. Před betonáží se musí připojit armatury trysek, skimmeru a propojovací hadice k filtraci. Než začneme betonovat, napustíme do bazénu 10cm vody. Betonáž provádíme v šíří 25cm po celém obvodu bazénu současně s napouštěním vody. Je nutné hlídat rovinnost stěn bazénu. Voda nesmí vytlačovat ven, ani zásypový materiál dovnitř. Dlažba, nebo jiné úpravy jsou individuální záležitostí.

 

Elektroinstalaci musí provést odborná firma.

Záruku na bazén poskytuje výrobce 24 měsíců od předání bazénu zákazníkovi.

Záruka na příslušenství je 24 měsíců.