-

Výroba a montáž

 Kruhová žumpa s poklopem
 
Plastová kruhová žumpa se vyrábí svařováním polypropylenových desek o síle 5mm. Strop a dno žumpy je z desek silných 8mm. Materiál je vhodný pro použití v agresivním prostředí a k uložení organických i anorganických látek. PP desky se svařují k sobě na svářecím automatickém stroji WORK, dále svářecími přístroji Leister na extruderové sváření a ruční horkovzdušnou pistolí Leister. Sváry jsou pevné a nepropustné.
  
Montáž
 
Výkop pro uložení PP žumpy musí být o 50cm větší než je rozměr žumpy. Hloubka výkopu závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového potrubí. Standardně jsou žumpy dodávány s výškou vstupní šachty nad stropem nádrže 30cm.Hloubka výkopu je dána součtem výšky žumpy po úroveň vstupního víka a podkladové desky. Podkladová deska musí být vodorovná z litého betonu o síle 20cm,bez zeminy, štěrku a dalších předmětů. Na podkladovou desku se usadí nádrž žumpy a provede se napojení nátokového potrubí. Žumpa se betonuje 20cm po celém obvodu s vloženou kari sítí za současného napouštění vodou. Strop je nutno vyarmovat a zabetonovat na tloušťku 20cm. Po obetonování a obsypání žumpy je nutné nechat nádrž naplněnou vodou nejméně 14 dní z důvodu zatvrdnutí betonu. Vstupní otvor jímky musí být zakryt litinovým poklopem na zámek.
V případě výskytu spodní vody je nutná konzultace s projektantem.